Zážitková zařízení

Hans-Eisenmann-Haus

Dům Hanse Eisenmanna, Neuschönau

V Öffnet einen externen Link in einem neuen FensterDomě Hanse Eisenmanna nad obcí Neuschönau se seznámíte s myšlenkou, filosofií a úkoly národního parku. Informace si můžete ještě rozšířit na výstavách, při audiovizuálních projekcích a v obsáhlé knihovně. 

Zvířecí obora Neuschönau

Putování 200 ha velkou Öffnet einen externen Link in einem neuen Fensterzvířecí oborou je zážitkem v každé roční době. Představí se Vám 45 tuzemských druhů zvířat, mezi jinými vlk, rys a medvěd, jejich způsob života a ekologický význam.

Celá okružní cesta měří asi 7 km a doba chůze včetně zastávek na pozorování obnáší asi 3 - 4 hodiny. Z obou výchozích bodů můžete vždy zvolit také zkrácené varianty cest s délkou asi 3 km a trváním 1, 5 hodiny. Okružní cesta je velmi dobře značená a také vhodná i pro kočárky a invalidní vozíky.

Zvířecí obora je přístupná po celý rok zdarma, v zimě jsou turistické cesty upravené a posypané.

Dům u divočiny, Lindberg/Ludwigsthal

V důsledku rozšíření Národního parku Bavorský les v roce 1997 bylo naplánováno informační centrum „Öffnet einen externen Link in einem neuen FensterDům u divočiny“  - se zvířecí oborou v oblasti Zwieseler Winkel a také  bylo v srpnu 2006 otevřeno. Vedle informačního centra Domu Hanse Eisenmanna v Neuschönau podává „Dům u divočiny“ svým hostům informace o Národních parcích Bavorský les a Šumava i o okolním území na obou stranách hranice. Napínavé téma divočiny stojí ale v centru zájmu. 

 

 

Zvířecí obora 2 Lindberg/Ludwigsthal

Zvířecí výběh u informačního centra v Ludwigsthalu doplňuje svou koncepcí zvířecí oboru v Neuschönau/ Altschönau. Navíc jsou zde prezentováni velcí býložravci, kteří v regionu dříve žili.

Öffnet einen externen Link in einem neuen FensterZvířecí obora II HzW

Jeskyně z doby kamenné se stálou výstavou

Jaké to asi bylo, když se naši předkové ještě mohli v Bavorském lese setkat s původními pravěkými obrovskými zvířaty? Zvířecí obora u Ludwigsthalu nám umožní uchopit toto napínavé téma. Tuři, bizoni, divocí koně – impozantní kopytníci, kteří zde byli doma v době ledové, mohou být pozorováni ze stezky pro návštěvníky. Ta vede do tmavé skalní jeskyně, kde byly rekonstruovány působivé jeskynní malby, znázorňující výjevy ze života divokých zvířat: Kresby rozbíhajících se stád skotu a prchajících divokých koní na spoře osvětlených skalních stěnách vyprávějí o mimořádném pozorovacím talentu "starých mistrů" a výjimečném vztahu lidí doby kamenné k tehdejšímu světu zvířat.

Öffnet einen externen Link in einem neuen FensterJeskyně z doby kamenné

Turistický park, Bayerisch Eisenstein

Turistický park v obci Bayerisch Eisenstein má na jedné straně jako výchozí bod pro návštěvníky ze severozápadně ležících turistických oblastí (oblast Javoru) resp. z Česka podávat informace o různých turistických možnostech v národním parku a okolo obce Bayerisch Eisenstein, na druhé straně jako atraktivní zařízení pro domácí obyvatelstvo přispívat k integraci národního parku do regionu.

Öffnet einen externen Link in einem neuen FensterTuristický park

 

 

Lesní hřiště, Spiegelau

Volně podle hesla "Pochopit přírodu formou hry" nabízí Lesní hřiště zážitky z her v přírodě pro celou rodinu. V tomto 50 ha velkém lesním území a parkovou úpravou Vás očekávají hřiště, přírodní zážitková stezka a lesní louka s místem na grilování. Nabízejí se zde četné akce pro děti a rodiny .

Okružní turistická cesta "Babočka paví oko" je vhodná pro kočárky a invalidní vozíky a vede asi 1 hodinu lesním hřištěm.

Místa na soukání se, klouzání, houpání, šplhání nebo úplně jednoduše na hraní na písku potěší především ty nejmenší. Hry ve vodě nadchnou za horkého počasí.

Öffnet einen externen Link in einem neuen FensterLesní hřiště

Areál rostlin a hornin

V areálu rostlin a hornin se prezentují návštěvníkům typické druhy rostlin a hornin Bavorského lesa a doplňují tím nabídku přírodovědných poznatků národního parku.

Areál rostlin (leták ke stažení 3,9 MB) v blízkosti „Domu Hanse Eisenmanna" představuje důležité rozšíření nabídky přírodovědných poznatků v informačním centru. 
Na více než 3 ha uvidíte přes 600 typických druhů rostlin Bavorského lesa. Jednotlivé duhy se přitom prezentují v typických životních společenstvích jako např. horské slatiny, lesní společnosti, louky, rybníky, tůně nebo jalovcové pláně. Sestavení a vybavení zařízení je dokončeno. Hlavní pozornost je proto v příštích letech třeba věnovat zajištění kvality zařízení. K tomu je potřebné především aktualizování informací. Je třeba udržovat zahradu v Neuschönau, nutnou pro vypěstování nových rostlin.

Öffnet einen externen Link in einem neuen FensterAreál rostlin

V centru Areálu hornin (leták ke stažení 1,4 MB) stojí pavilon, který v sobě skrývá mimo jiné historii vzniku Země a hornin, druhy hornin národního parku, rozpad a zvětrávání hornin a lesní půdu národního parku. V okolí pavilonu jsou prezentovány typické druhy hornin Bavorského lesa. Didaktické přepracování této informace je třeba uzavřít v plánovacím období. Jinak platí totéž co v Areálu rostlin – je třeba udržet kvalitu zařízení.

Öffnet einen externen Link in einem neuen FensterAreál hornin

Skalní turistická oblast, Hohenau

Lesy připomínající prales, ve kterých už dávno před založením národního parku nedocházelo k žádným zásahům člověka, určují charakter skalní turistické oblasti. K pralesnímu charakteru přispívají mohutné skalní formace. Po malebné stezce – strmá místa se zdolávají po přírodních kamenných stupních – projdete jednou z nejpůsobivějších okružních cest.

Öffnet einen externen Link in einem neuen FensterSkalní turistická oblast

Turistické území s dějinami lesa, Mauth-Finsterau                              
Zažít přírodu & historii  

Jedinečné svým vybavením a velmi informativní – území na té i oné straně hraničního přechodu Finsterau/Buchwald. Různé okružní turistické cesty vyprávějí pomocí názorných panelů o vzniku a historii tohoto pruhu země. Myšlenka realizovat tento přeshraniční projekt vznikla v roce 1991 po založení Národního parku Šumava a po otevření hraničního přechodu pro pěší a cyklisty  - Buchwald/Bučina. Už před dávnými časy tudy vedla obchodní cesta z Bavorska do Čech, která byla až do doby po 2. světové válce používána jako spojovací cesta. Na tomto úzkém území zde najdeme nezvykle mnoho dokladů o dřívějším využívání lesa, jako stará napajedla na pastvinách a zbytky bývalé lesní železnice.