Přírodním parku Bavorský les

Naturpark Bayerischer Wald

Nekonečné lesy, nesčetné Öffnet einen internen Link im aktuellen Fensterlesní potoky a pověstmi opředená jezera se nacházejí v Přírodním parku Bavorský les. K tomu přidejte ještě svět zvířat a rostlin, jaký nemá obdoby. Nechte se zatáhnout do světa nekonečné horské divočiny. 

Na jihovýchodě Spolkové republiky, mezi Dunajem a vysočinou, podél bavorsko-české hranice leží Öffnet einen internen Link im aktuellen FensterPřírodní park Bavorský les. Na východě hraničí s Národním parkem Bavorský les a na severu s Přírodním parkem Horní Bavorský les.

Öffnet einen externen Link in einem neuen FensterPřírodní park Bavorský les existuje už od roku 1967 a je tedy jedním z nejstarších přírodních parků Bavorska. Rozkládá se přes okres Regen, přes severně od Dunaje ležící části okresů Deggendorf a Straubing-Bogen i přes okres Freyung-Grafenau a pokrývá plochu 307.700 ha.

Naturpark Bayerischer Wald e.V.
Infozentrum 3, 94227 Zwiesel
Tel. (0 99 22) 80 24 80
Öffnet einen externen Link in einem neuen Fensterwww.naturpark-bayer-wald.de

Aussicht vom Arber
Sonnentau
Kauz im Nationalpark
kleine Ohe

Přírodní park není národní park

Přírodní parky jsou území, která "převážně splňují předpoklady pro chráněné krajinné oblasti, která se tedy vyznačují obzvláštní rozmanitostí, jedinečností a krásou a díky svým krajinným předpokladům jsou mimořádně vhodná pro rekreaci“.

V přírodních parcích mají kupříkladu být v souladu zájmy ochrany přírody a péče o krajinu s požadavky lidí hledajících zotavení. Slouží k udržení a rozvoji charakteristických kulturních krajin. K tomu je nutné také zachování a podpora k přírodě šetrného, extenzivního nakládání s půdou a lesního hospodářství.

Národní parky jsou krajiny, ve kterých smí příroda zůstat přírodou. Chrání přírodní krajiny, přičemž zachovávají vlastní zákonitosti přírody a vytvářejí území, na kterých rostliny a živočichové mohou opět žít divoce. Tím tvoří národní parky jedinečná místa pro přírodní zážitky a zajišťují potřebné oblasti pro získávání zkušeností z utváření a výzkumu životního prostředí. Proto jsou nepostradatelné pro biologickou rozmanitost a bohatství druhů naší Země.